Proiectul „Muncă decentă pentru TINEri"

17 octombrie 2015

Tinerii din Republica Moldova întâmpină dificultăţi majore atât în procesul de obținere a unui loc de muncă, cât şi în cel de integrare pe piața muncii. Ei sunt expuși riscului de a deveni șomeri, reprezentând 40,9% din numărul total al șomerilor înregistrați din Republica Moldova. Deseori angajarea nu le garantează tinerilor respectarea drepturilor lor socio-economice și un salariu decent pentru că drepturile socio-economice sunt puțin cunoscute atât de tineri, cât și de angajatori. Pentru a schimba această situație, Asociația "Făclia" a inițiat proiectul "Muncă decentă pentru TINEri".

Proiectul a demarat în noiembrie 2012 și a durat 24 de luni. Beneficiari au fost tinerii cu vârsta între 16-30 de ani, inclusiv cei cu nevoi speciale, actorii socio-economici și societatea civilă din 4 regiuni ale țării: Ungheni, Călărași, Fălești și Căușeni.

Obiectivul principal a constat în ameliorarea situației socio-economice a tinerilor din Moldova prin dezvoltarea capacităților acestora și a societății civile moldovenești.

Rezultate:

 • 11 persoane cu experiență și cu autoritate în domeniul tineret sau angajare în câmpul muncii (reprezentanți ai partenerilor proiectului și actori socio-economici, precum ministere, organizații internaționale, organizații de tineret, instituții relevante) și-au adus contribuția la promovarea drepturilor socio-economice ale tinerilor, în calitate de membri ai Comitetul de Coordonare al proiectului;
 • 24 de tineri au fost consiliați și ajutați să-și îmbunătățească situația socio-economică prin intermediul celor 4 Consilii Consultative Regionale, formate din reprezentanţi ai actorilor socio-economici locali şi reprezentanți ai organizaţiilor societăţii civile regionale;
 • Drepturile socio-economice ale tinerilor sunt cunoscute și promovate de către 60 de reprezentanți ai actorilor socio-economici din cele 4 regiuni, instruiți în cadrul programului „Munca Decentă și drepturile socio-economice ale tinerilor”;
 • Echipa Mobilă creată din 24 tineri voluntari au sensibilizat peste 8000 tineri, reprezentanți ai actorilor socio-economici și ai societății civile din raioanele Ungheni, Călărași, Fălești, Căușeni și regiunea transnistreană referitor la drepturile socio-economice ale tinerilor;
 • Rețeaua ROST (Reţeaua Organizaţiilor pentru promovarea și respectarea drepturilor Socio-economice ale Tinerilor din Republica Moldova), formată din 27 organizații, promovează incluziunea socio-economică a tinerilor şi facilitează dialogul social;
 • Agenda Socială și Economică pentru TINEri, un set de măsuri și recomandări, menit să asigure bunăstarea socio-economică a tinerilor din Republica Moldova a fost elaborată;
 • Activități de lobby și advocacy în domeniul drepturilor socio-economice la nivelul autorităților locale au început a fi realizate de reprezentanții actorilor socio-economici și societății civile din cele 4 regiuni, instruiți în cadrul programului „Lobby și advocacy în domeniul Muncii Decente şi drepturilor socio-economice ale tinerilor”;
 • Experiența și bunele practici internaționale au început a fi aplicate în Republica Moldova, grație vizitei de studiu în Olanda, la care au participat 10 tineri din cele 4 regiuni ale proiectului;
 • Tinerii din țară își cunosc și își protejează drepturile socio-economice în rezultatul campaniei de informare desfășurate în mass-media locală, regională și națională;
 • Cauzele decalajului dintre educație și piața muncii din Republica Moldova (în special în cele 4 raioane) au fost identificate și analizate în cadrul cercetării "Discrepanța dintre educație și solicitările pieței forței de muncă 2013”, fiind oferite recomandări pentru actorii implicați;
 • 40 de tineri și-au dezvoltat abilitățile de lider în cadrul școlii de vară „Cetățean Activ – Lider în Devenire”. Acest program a fost dezvoltat cu contribuția financiară a Ministerului Tineretului și Sportului al Republicii Moldova;
 • 240 tineri din cele 4 raioane și-au sporit șansele de a-și găsi locul de muncă dorit după participarea la programul „Dezvoltarea abilităților personale și profesionale ale tinerilor”;
 • 16 profesori de educație civică și psihologi școlari din cele 4 raioane au fost instruiți în domeniul ghidării în carieră, devenind formatori pentru a-i ajuta pe tinerii absolvenți sau viitori absolvenți să-și găsească domeniul potrivit de studii sau muncă;
 • 400 tineri din cele 4 raioane, indeciși în privința carierei care li s-ar potrivi, au primit răspunsurile pe care le căutau, participând la programul "Ghidarea în carieră a tinerilor”.
 • Cercetarea "Starea de lucruri actuală în domeniul drepturilor socio-economice ale tinerilor 2013” a relevat aspectele situației tinerilor din raioanele implicate, indicând direcțiile de acțiune pentru ameliorarea acesteia;
 • 160 membri și lideri sindicali, dar și tineri interesați au fost instruiți în cadrul programului „Drepturile socio-economice ale tinerilor și dialogul social” pentru a apăra mai eficient drepturile tinerilor angajați și pentru a reacționa prompt în cazul încălcării acestora;
 • 8 tineri juriști Avocați ai Tinerilor au fost instruiți în cadrul programului "Drepturile socio-economice în practică”;
 • Tinerii de pe ambele maluri ale Nistrului au început să coopereze pentru a face schimb de experiență și bune practici prin Rețeaua de tineri POD - "Parteneriate Orientate spre Dezvoltare”, creată în cadrul proiectului.

Proiectul a fost realizat de Fundația CNV Internationaal (parte a CNV, Confederația Sindicatelor din Olanda), Asociaţia Obştească pentru Copii şi Tineret „Făclia” şi Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova, cu suportul financiar al Uniunii Europene, prin Instrumentul European pentru Democraţie şi Drepturile Omului.

Share: