Proiectul “Colaborare transfrontalieră în domeniul serviciilor sociale”

17 octombrie 2015

Dezvoltarea cooperării transfrontaliere româno-moldoveneşti în domeniul serviciilor sociale a constituit obiectivul general al proiectului.

Desfășurat timp de 18 luni, din aprilie 2011 până în octombrie 2012, proiectul a vizat facilitarea întâlnirilor transfrontaliere între profesioniştii din domeniul serviciilor sociale, în vederea colaborării şi schimbului de experienţă în ceea ce privește abuzul asupra copiilor, efectele migraţiei de muncă asupra copiilor si traficul de fiinţe umane

Rezultatele proiectului:

  • 3 acorduri de parteneriat semnate între Asociaţia „Făclia” şi Direcţiile de Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei din Ungheni, Făleşti si Călăraşi;
  • 21 de persoane din structurile de conducere ale serviciilor sociale din zonele - ţintă (15 din Republica Moldova si 6 din România) au făcut schimb de experienţă. În timpul programului de schimb de experienţă, reprezentanţii structurilor de conducere au avut ocazia de a împărtăşi experienţele şi bunele lor practici cu privire la modalităţile de abordare a problemelor sociale și de a vizita infrastructuri sociale, centre pentru persoanele cu nevoi speciale;
  • 1 atelier de lucru cu reprezentanţii serviciilor sociale care lucrează în structurile de management din Republica Moldova şi România unde au fost abordate 3 subiecte: managementul serviciilor sociale,  colaborarea interinstituţionala  şi  funcţionarea echipelor multidisciplinare în domeniul serviciilor de asistenţă socială.
  • 20 de profesionişti din Moldova formaţi într-un modul de TOT (formare de formatori) în legătură cu problemele de asistenţă socială: abuz  asupra copiilor, consecinţele migraţiei de muncă asupra copiilor şi traficul de fiinţe umane.
  • 45 de asistenţi sociali moldoveni instruiţi (de către formatorii instruiţi în cadrul TOT) cu privire la: abuz asupra copiilor, efectele migraţiei de muncă asupra copiilor si traficul de fiinţe umane.
  • 1 curriculum care servește drept baza pentru TOT (formare de formatori);
  • 1000 de exemplare ale Ghidului privind Bunele Practici şi Metodologiei de Lucru în domeniul serviciilor sociale au fost distribuite în primării.
  • 2 conferinţe de presă organizate (una la Iaşi, România şi una la Ungheni, Republica Moldova) și încă una pentru diseminarea rezultatelor obţinute.

Proiectul “Colaborare Transfrontalieră în Domeniul Serviciilor Sociale” a fost implementat de Asociaţia "Alternative Sociale" din Iaşi, România în parteneriat cu Asociaţia Obştească pentru Copii şi Tineret “Făclia” Ungheni, Republica Moldova şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din Iaşi, România. Proiectul a fost finanţat de Uniunea Europeană, prin Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Moldova, 2007-2013.

Share: