Scriere proiecte

Scriere proiecte

Structura (temele, subiectele):

  • Elaborarea unei cereri de finanțare: identificarea nevoii, stabilirea scopului și obiectivelor, strategia și planul de activitate, matricea logică a proiectului, resursele implicate, managementul riscurilor, buget, valoarea adăugată și durabilitatea proiectului.
  • Implementarea și managementul proiectului: semnarea contractului de finanțare, formarea și supervizarea echipei de implementare a proiectului, realizarea achizițiilor pe proiect, respectarea identității vizuale a proiectului, modificări contractuale, raportarea pe proiect, monitorizarea si evaluarea proiectului, cofinanțarea proiectului.
  • Identificarea cererilor de finanțare, verificarea eligibilității, corelarea ideii proiectului cu ghidul de finanțare.

Share: