Business Hub

Business Hub

Ungheni Business HUB – Centru de Suport în Afaceri

 

 

PROVOCĂRI ABORDATE

Colaborare insuficientă între actorii socio-economici cheie în vederea sprijinirii creării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii viabile - într-o economie de afaceri, este recunoscut faptul că guvernul, instituţiile de suport a businessului, cele de cercetare şi întreprinderile trebuie să coopereze în mod activ, întru utilizarea mai eficientă şi durabilă a potenţialului local.

Rata înaltă a șomajului în rîndul tinerilor, cultură antreprenorială redusă și participare redusă a femeilor și tinerilor în economie, lipsa motivației în rîndul tinerilor de a iniția afaceri - creşterea gradului de angajare şi diminuarea şomajului este un proces complex şi dinamic, care solicită o cooperare dintre stat şi partenerii interni şi externi privind intervenţiile de stimulare şi facilitare a angajării tinerilor în Republica Moldova. Inițierea și dezvoltarea afacerilor ar putea reprezenta o soluție pentru tinerii cu idei inovative, dar care, în cele mai multe cazuri, nu dispun de resursele financiare necesare, de cunoștințe şi abilități antreprenoriale. Cercetările sociologice arată că programele existente la nivel de tara sînt puțin cunoscute de tineri, iar cei care știu despre existența acestora au un nivel redus de încredere în corectitudinea și eficiența acestora.

Competitivitate redusă a IMM-urilor și lipsa balanței în dezvoltarea IMM-urilor în profil teritorial – se atestă nivel scăzut de competențe manageriale, tehnice și antreprenoriale ale persoanelor care au deja  o afacere; capacități limitate și suport financiar redus pentru cercetare şi punerea în aplicare a rezultatelor științifice de perspectivă în afaceri, în scopul de a crea noi produse şi servicii. Proiectul va dezvolta activități axate pe instruirea agenţilor economici cum să-şi găsească parteneri externi de afaceri şi pe sporirea numărului de antreprenori informaţi despre cadrul legal care reglementează activitatea IMM-urilor, a activităților de comerț extern, etc.

OBIECTIVE

Obiectiv general: Contribuirea la dezvoltarea socială și economică sustenabilă în raioanele Ungheni, Călărași și Nisporeni prin crearea unei infrastructuri educaționale și de suport în afaceri.

Obiectiv specific 1: Consolidarea dialogului intersectorial (public-privat) structurat și sporirea conștientizării pentru a sprijini crearea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii viabile în raioanele Ungheni, Călărași și Nisporeni.

Obiectiv specific 2: Abilitarea și motivarea a 80 tineri creativi din raionale Ungheni, Călărași și Nisporeni pentru a-și dezvolta potențialul antreprenorial și a participa activ în economie.

Obiectiv specific 3: Susținerea, dezvoltarea și creșterea competitivității IMM-urilor: competențe mai bune în afaceri, accesarea piețelor noi și adaptarea inovațiilor.

 

ABORDARE

Abordarea cu care Ungheni Business HUB pornește la drum este de a stimula potențialul creativ și inovator din regiune, de a stârni comportamente și abordări antreprenoriale și de a forma profesioniști pentru o carieră de succes.

Proiectul îşi propune să genereze un efect pozitiv pe termen lung ca urmare a dezvoltării competențelor antreprenoriale. Astfel, pe de o parte Hub-ul se va concentra pe sprijinirea tinerilor care își doresc să deschidă o afacere inovativă, iar pe de altă parte accentul va fi pus și pe crearea unei comunități antreprenoriale regionale, iar pentru acest lucru vor fi organizate evenimente și programe relevante care să vină în sprijinul IMM-urilor în creștere.

SERVICII

Centrul de Suport în Afaceri - Ungheni Business HUB va oferi un pachet de servicii complexe, interconectate direct și orientate pe patru direcții:

 1. Educație antreprenorială menită să încurajeze mediul de afaceri şi spiritul antreprenorial (Programul Business Accelerator);
 2. Consultanță specializată (coaching și mentorat) pentru tineri cu idei inovative și pentru IMM-uri;
 3. Organizare evenimente, dezvoltare de rețele și promovare a practicilor de succes în interesul comunității de afaceri;
 4. Instruire (inițială și continuă) directă și e-learning pentru antreprenori începători și cei în dezvoltare.

REZULTATE SCONTATE

Ungheni Business HUB va contribui la consolidarea unui mediu de afaceri solid, colaborând cu instituţiile şi autorităţile administraţiei publice, precum şi cu structurile regionale, în scopul dezvoltării economico-sociale a regiunii, inclusiv prin parteneriate de tip public-privat. Astfel, acestă inițiativă va contribui la stimularea inițierii și dezvoltării afacerilor inovative, sporirea oportunităților de angajare și prosperitate regională, prin fortificarea parteneriatului dintre sectorul public și privat, crearea unui mediu antreprenorial și de învățare, asistență în managementul afacerilor, acces la servicii de instruire și coaching.

Pînă în martie 2020, proiectul va realiza următoarele:

 • 20 reprezentanți ai actorii socio-economici și organizațiile societății civile din Ungheni, Călărași, Nisporeni contribuie la dezvoltarea economică și socială a regiunii, prin dialog intersectorial eficient și sustenabil axat pe dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii viabile în Ungheni, Călărași și Nisporeni;
 • 80 tineri din raioanele Ungheni, Călărași și Nisporeni sunt motivați și au competențe antreprenoriale sporite pe care le utilizează pentru a crea și dezvolta afaceri viabile;
 • 400 IMM-uri din Ungheni, Călărași și Nisporeni sunt mai competitive și accesează piețe noi,
 • 120 de tineri și femei sunt conștientizați prin intermediul atelierelor privind oportunitățile de inițiere și dezvoltare a afacerilor; circa 3000 tineri și femei informați prin intermediul pliantelor privind oportunitățile de inițiere și dezvoltare a afacerilor și circa 10000 persoane sensibilizate prin intermediul articolelor din mass-media și pagina proiectului privind oportunitățile de inițiere și dezvoltare a afacerilor;
 • 120 reprezentanți ai mediului de afaceri sunt conştientizaţi privind oportunitățile oferite de Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător, prin intermediul atelierelor de prezentare a oportunităților; 1000 sunt informați prin intermediul pliantelor, iar 4000 sunt sensibilizați prin intermediul articolelor publicate în mass-media și pagina proiectului.

PARTENERI

 • Consiliul Raional Ungheni (Secția Economie și Reforme, Direcția Agricultură și Alimentație)
 • Consiliul Raional Călărași
 • Incubatorul de Afaceri Călărași
 • Consiliul Raional Nisporeni
 • Incubatorul de Afaceri Nisporeni
 • Casa Antreprenoriatului Ungheni
 • Camera de Comerț și Industrie, filiala Ungheni
 • Zona Economică Liberă „Ungheni-Business”
 • Centrul de Resurse și Atragere a Investițiilor Ungheni
 • Asociația Producătorilor Agricoli “UNCALNIS”
 • Colegiul Agroindustrial din Ungheni
 • Consiliul Interramural al Sindicatelor Ungheni
 • Asociația Teritorială a Patronatului Ungheni
 • Asociația Patronatului Ungheni
 • Asociația JCI Ungheni
 • Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă Ungheni
 • Publicația Periodică „Expresul”

 

CONTACTE

Angela Ciocîrlan

Director de proiect

telefon: 069754815

e-mail: angela.ciocirlan@gmail.com

Share: