Fundația Muncii: servicii pentru tineri şi companii

17 octombrie 2015

Insuficienta informare, lipsa de încredere în propriile forțe și cunoștințe, lipsa de experiență, teama de interviurile de angajare — toate acestea au constituit premisele care au stat la baza lansării proiectului.

Scopul Asociației "Făclia" a constat în asistarea tinerilor, cu vârsta cuprinsă între 17 şi 27 de ani, din raioanele Ungheni şi Călăraşi, în obţinerea deprinderilor vocaţionale, sociale şi profesionale necesare pentru găsirea unui loc de muncă durabil.

Program:

Clubul Muncii

1 săptămână

 • Dezvoltarea încrederii în sine şi a abilităţilor de comunicare;
 • Analiza calităţilor angajatului şi a cerinţelor angajatorilor

2 săptămână

 • Crearea CV-ului, scrisorii de motivare;
 • Principii de bază în susţinerea unui interviu de angajare.
 • Vizite la companii.

Rezultate:

 • 32 de Cluburi ale Muncii organizate pentru 491 tineri din raioanele Ungheni și Călărași, 281 dintre care au fost angajați;
 • 180 tineri au fost angajate de compania Lear Corporation.
 • tinerii au devenit mai descătuşaţi, liberi în comunicare şi gesturi;
 • au căpătat încrederea în sine, necesară pentru găsirea unui loc de muncă;
 • au învățat cum să colecteze informaţiile despre locurile de muncă din diverse surse;
 • și-au actualizat CV-ul conform exigențelor actuale;
 • și-au stabilir scopuri clare pe termen scurt şi mediu.

Lecții învățate:

 • Tinerii au nevoie de sprijin pentru găsirea unui loc de muncă: consultanţă, consiliere psihologică, cunoştinţe şi abilităţi practice;
 • Angajarea cu succes a tinerilor depinde de cooperarea cu companiile (potenţiali angajatori) şi alţi actori comunitari relevanţi.

Proiectul „Fundația Muncii a fost implementat cu sprijinul financiar al CNV Internationaal (Confederaţia Naţională Creștină a Sindicatelor din Olanda) şi a autorităţilor publice locale din Ungheni şi Călăraşi.

Share: