Integrare socio-profesională pentru tinerii NEET

În pofida cadrului legislativ și normativ existent, măsurilor de stimulare, dezvoltare și perfecționare a forței de muncă, pe piața muncii din Republica Moldova, în special, la categoria tineri, atestăm în continuare un șir de fenomene negative, printre care lipsa suficientă a locurilor de muncă, rata scăzută a angajării tinerilor în cîmpul muncii, discriminare a tinerilor pe criteriul de vîrstă...

Business Hub

Colaborare insuficientă între actorii socio-economici cheie în vederea sprijinirii creării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii viabile - într-o economie de afaceri, este recunoscut faptul că guvernul, instituţiile de suport a businessului, cele de cercetare şi întreprinderile trebuie să coopereze în mod activ, întru utilizarea mai eficientă şi durabilă a potenţialului local.

Inno School

Nivelul de dezvoltare a activităților de anteprenoriat din majoritatea regiunilor danubiene este relativ scăzut în comparație cu media Uniunii Europene. Acest lucru se datorează unor cauze diverse. Cele mai relevante probleme sunt spiritul anteprenorial scăzut în rândul societății, neîncrederea în succesul antreprenoriatului și o cultură antreprenorială subdezvoltată. În plus, majoritatea activităților de antreprenoriat sunt concentrate în câteva industrii.

Abilitarea socio-economică a femeilor

Programul „Abilitarea femeilor pentru Muncă Decentă și Viață Decentă” cuprinde un model de incluziune socio-economică implementat în premieră pe țară și contribuie la formarea unei comunități de femei care se sprijină reciproc și se dezvoltă împreună, cu ajutor și ghidare din partea specialiștilor.

«Abilitarea femeilor pentru Muncă Decentă și Viață Decentă» – puntea către oportunitățile de angajare

Clubul pentru Femei este o platformă  gratuită, în cadrul căreia supraviețuitoarele violenței în familie beneficiază de susținerea necesară în procesul de abilitare socio-economică, având genericul: „Îndrăznește să-ți trăiești visele. Astăzi, aici și acum!”