Proiectul „Abilitarea socio-economică a tinerilor”

17 octombrie 2015

Obiectivul general: Îmbunătățirea inserției tinerilor pe piața muncii în domeniile profesionale relevante specializării studiate și propriului set de competențe.

Obiective specifice:

 • 640 de studenți înmatriculați în instituții de învățământ mediu de specialitate din Republica Moldova, adaptați la cerințele pieței muncii, prin servicii de consiliere și orientare profesională în Clubul Muncii.
 • 40 de studenți înmatriculați în instituții de învățământ mediu de specialitate din Republica Moldova, au cunoștințe teoretice și abilităților practice formate ca urmare a participării acestora în programul „Stagii de practică pentru TINEri”.
 • 20 tineri șomeri (participanți la programul de dezvoltare a abilităților antreprenoriale) cu abilități antreprenoriale dezvoltate prin training și coaching.
 • 15000 tineri și angajatori sensibilizați cu privire la necesitatea dezvoltării competențelor personale și profesionale necesare pentru piața muncii, iar angajatorii cu privire la avantajele pe care le pot aduce tinerii companiilor atunci când li se oferă șansa de a fi angajați

Durata proiectului: iulie 2015 - decembrie 2016

Descrierea activităților:

Grupul de activități 1: Programul Clubul Muncii

1.1: Selectarea a 10 instituții gazdă pentru Clubul Muncii

Pentru a dezvolta un program adaptat nevoilor tinerilor - absolvenți/înmatriculați în instituții de învățământ mediu de specialitate din Republica Moldova, va fi efectuată o analiză a potențialului de consiliere în acest tip de instituții educaționale. Astfel, instituțiile care vor fi interesate și vor dispune de potențialul necesar vor semna un acord de colaborare referitor la implicarea lor în proiect. La selectarea instituțiilor gazdă pentru Clubul Muncii se va ține cont și de aspectul geografic, astfel încât să ofere posibilitatea tinerilor din regiuni să participe la activitățile organizate.  

1.2: Elaborarea metodologiei de lucru în cadrul Programului integrat de consiliere și orientare profesională “Clubul Muncii”

Metodologia de lucru în cadrul Programului integrat de consiliere și orientare profesională Clubul Muncii” va include:

 • Context general despre Clubul Muncii
 • Rolul facilitatorului în cadrul Clubului Muncii
 • Procedura de implementare şi operare a Clubului Muncii
 • Metode și tehnici utilizate către facilitator
 • Structura activităților Clubului Muncii

Această metodologie va fi utilizată atât de profesioniștii implicați în proiect, cât și de categorii de profesioniști care vor fi interesați să preia programul Clubul Muncii pentru a-l realiza în organizația/instituția pe care o reprezintă.

1.3: Formarea facilitatorilor Clubului Muncii:

Etapa I: Dezvoltarea abilităților de trainer (ToT)

 • Pregătirea formării: definirea obiectivelor formării, proiectarea activităţilor de formare, construirea situaţiilor de învăţare, organizarea activităţilor de formare;
 • Organizarea spaţiului în care are loc formarea, pregătirea suportului de curs şi a materialelor auxiliare);
 • Realizarea activităţilor de formare: informarea participanţilor privind activităţile de formare, motivarea participanţilor la formare, facilitarea activităţilor de învăţare;
 • Rezolvarea conflictelor, oferirea de feed-back participanţilor la formare;
 • Evaluarea participanţilor la formare, aplicarea probelor şi instrumentelor de evaluare, organizarea sesiunilor de evaluare, înregistrarea rezultatelor evaluării şi elaborarea raportului privind programul / activitatea de formare;
 • Aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare, încurajarea reflecţiei personale şi a auto-formării, promovarea învăţării prin dinamica de grup, lucrul în echipă cu alţi formatori şi cu persoane-resursă, abordarea flexibilă a situaţiilor de formare, dezvoltarea competenţelor transversale.

Etapa II: Dezvoltarea abilităților de trainer (ToT)

 • Marketing-ul formării: identificarea nevoilor organizaţionale de formare, promovarea programelor de formare;
 • Proiectarea programelor de formare: stabilirea scopului şi a obiectivelor formării, identificarea resurselor necesare pentru un program de formare;
 • Elaborarea materialelor de suport pentru formare, stabilirea strategiei şi construirea programului de formare;
 • Organizarea programelor şi a stagiilor de formare: negocierea programului de formare, constituirea unităţilor de lucru, asigurarea facilităţilor suplimentare;
 • Evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii programelor şi a stagiilor de formare: elaborarea portofoliului de evaluare, evaluarea eficienţei programelor de formare;
 • Revizuirea programelor de formare, promovarea criteriilor şi sistemelor de asigurare a calităţii.

Etapa III: Competențe cheie pentru piața muncii

 • Comunicare eficientă
 • Cooperare
 • Antreprenoriat
 • Flexibilitate
 • Orientare spre client
 • Eficiență
 • Independență și luarea deciziilor
 • Soluționare de probleme
 • Planificare și organizare
 • Învățare pe tot parcursul vieții
 • Abordare pro-activă
 • Rezistență la stres
 • Explorare și orientare în informații
 • Comunicare în limbi străine

Etapa IV: Tehnici de căutare a unui loc de muncă și marketing personal

 • Decizia privind cariera;
 • Deprinderile și cunoștințele personale;
 • Aspirațiile și ambițiile profesionale;
 • Depășirea obstacolelor;
 • Imagine de ansamblu referitor la locurile de muncă;
 • Cultura și climatul organizațional;
 • Alegerea primului angajator;
 • Drepturile angajatului;
 • Secretele recrutării și selecției absolvenților-informații din interior;
 • Căutarea unui loc de lucru – cum și unde căutăm;
 • Elaborarea CV-ului;
 • Interviul de angajare;
 • Acceptarea ofertei și încheierea unui acord/înțelegeri;
 • Începutul – un nou loc de muncă.

Sub-activitatea 1.4: Crearea unei rețele de facilitatori ai Cluburilor Muncii

Pentru a asigura durabilitate activităţilor propuse în cadrul proiectului va fi iniţiată, creată şi consolidată o reţea a profesioniștilor care oferă tinerilor servicii de orientare și consiliere profesională prin Clubul Muncii. Scopul reţelei este de a facilita comunicarea dintre profesioniștii care oferă aceleaşi servicii, schimbul de experienţă şi chiar implementarea în comun a unor activităţi/proiecte/programe. Reţeaua va avea un statut neoficial, însă cu un regulament de funcţionare și un protocol de colaborare şi dezvoltare servicii pentru tineri în parteneriat.

Sub-activitatea 1.5: Campanii de recrutare și selectare a participanților la Clubul Muncii

Va fi realizată o campanie de recrutare și selectare a 640 tineri pentru a participa la Programul integrat de consiliere și orientare profesională, în cadrul celor 32 Cluburi ale Muncii care urmează a fi realizate. Cei mai motivați tineri vor beneficia astfel de oportunitatea de a-și dezvolta abilitățile necesare pentru obținerea unui loc de muncă conform specializării studiate și propriului set de competențe.

Sub-activitatea 1.6: Stagii de formare pentru tineri - Clubul Muncii (32 stagii)

Programul integrat de consiliere și orientare profesională - Clubul Muncii va oferi tinerilor informații necesare pentru găsi un loc de muncă, ocazii de a-și dezvolta competențele personale și profesionale.

Clubul Muncii este destinat celora, care nu au insuficiente deprinderi de a căuta un loc de muncă sau încrederea în sine, necesară pentru a se promova vis-a-vis de angajatori. Astfel, activitatea Clubului Muncii se bazează pe ideea că dificultăţile întâmpinate pot fi învinse cel mai bine într-un mediu de grup, unde coach-ul este în stare să asiste în mod activ fiecare membru, prin oferirea unei structuri zilnice de căutare a locului de muncă și dezvoltare a competențelor necesare pentru piața muncii.

Pe parcursul sesiunilor din cadrul Clubului Muncii vor fi abordate și competențele-cheie pentru piața muncii:

 • Comunicare eficientă
 • Cooperare
 • Antreprenoriat
 • Flexibilitate
 • Orientare spre client
 • Eficiență
 • Independență și luarea deciziilor
 • Soluționare de probleme
 • Planificare și organizare
 • Învățare pe tot parcursul vieții
 • Abordare pro-activă
 • Rezistență la stres
 • Explorare și orientare în informații
 • Comunicare în limbi străine
   

Sub-activitatea 1.7: Crearea unei rețele de tineri pentru schimb de opinii și informații referitor la angajare

Ca rezultat al sesiunilor de coaching în domeniul orientării şi consilierii profesionale, muncii decente şi oportunităţilor de angajare a tinerilor ne propunem crearea unei reţele naţionale a tinerilor cu scopul de a promova schimbul de idei, informații și bune practici între tineri. Căile de promovare a acestei rețele vor fi realizate printr-o pagină pe rețelele de socializare şi un forum cu dezbateri, propuneri, probleme şi soluţii vizând strategiile de dezvoltare a competențelor necesare pe piața muncii.

Grupul de activități 2: Program de Stagii de practică pentru TINEri

Sub-activitatea 2.1: Recrutarea candidaților pentru programul de stagiu practic

 • Admiterea la Programul de stagiu practic.
 • Anunțarea concursului de admitere.
 • Crearea comisiei de admitere: 1 reprezentant colegiu, 1 reprezentant Comitet Sectorial, 1 reprezentant angajator.
 • Selectarea a 40 candidați la stagiul de practică (interviu, testare).
 • Elaborarea instrumentelor și metodelor de lucru.
 • Elaborarea Ghidului de stagiu practic (Regulament al stagiului de practică, Convenție-cadru, Portofoliu de practică).

Sub-activitatea 2.2: Cooptarea partenerilor de practică

 • Recrutarea partenerilor de practică.
 • Cartografierea potențialilor parteneri de practică (companii, organizații, instituții publice) conform celor 12 domenii relevante economiei naționale și ale comitetelor sectoriale.
 • Crearea grupului de lucru: 1 reprezentant al Ministerului Educației, 1 reprezentant Patronate; 1 reprezentant Sindicate, 1 reprezentant ANOFM, câte 1 reprezentant Camera de Comerț și Industrie;
 • Selectarea partenerilor de practică
 • Elaborarea instrumentelor și metodelor de lucru.
 • Elaborarea Ghidului pentru angajatori „Parteneriat în stagiere – afacere de succes”.
 • Elaborarea/aprobarea Standardelor ocupaționale, conform domeniilor de specializare ale stagiarilor.

Sub-activitatea 2.3: Monitorizarea procesului/actorilor implicați

 • Supervizarea implementării programului-pilot de stagiere practică în învățământul mediu de specialitate
 • Organizarea unei campanii de Advocacy pentru promovarea noului mecanism de stagiere pentru absolvenții de colegiu.
 • Aprobarea, prin ordin ministerial al Metodologiei de stagiu practic al absolvenților instituțiilor mediu de specialitate.
 • Identificarea mecanismului de finanțare a tutorelui și a stagiarului.
 • Promovarea istoriilor de succes în mass media.

Grupul de activități 3: Dezvoltarea abilităților antreprenoriale ale tinerilor

Sub-activitatea 3.1: Stagiu de formare în inițierea afacerii

20 interi interesați în dezvoltarea afacerii proprii vor fi selectați pentru a participa la programul antreprenorial create în cadrul proiectului. Astfel, participanții vor fi formați pe următoarele module: înțelegerea conceptelor de bază ale antreprenoriatului, generarea ideii de business și elaborarea planului de afaceri, marketing, costuri și prețuri, management operațional, finanțe și contabilitate.

Sub-activitatea 3.2: Coaching în dezvoltarea afacerii

Participanții la programul de business start-up vor fi sprijiniți în dezvoltarea afacerii lor prin programul de coaching.

Grupul de activități 4: Activități de sensibilizare și conștientizare referitor la drepturile socio-economice ale tinerilor

Sub-activitatea 4.1: Campanie de sensibilizare adresată tinerilor (pentru promovarea competențelor necesare pe piața muncii)

Pentru captarea interesului tinerilor vom folosi modalități alternative de comunicare – prin intermediul unei piese de teatru educațional care se va adresa specific promovării profesiilor tehnice în rândul tinerilor. În realizarea piesei de teatru vor fi implicați 20 de voluntari care activează în cadrul Asociației “Făclia”. Pentru realizarea piesei de teatru tinerii vor fi ghidați de regizori și actori profesioniști. Ulterior acești tineri vor avea un turneu prin țară pentru a prezenta piesa.

Sub-activitatea 4.2: Campanie de sensibilizare adresată angajatorilor (promovarea avantajelor pe care le pot aduce tinerii companiilor)

Pentru realizarea campaniei vor fi utilizate variate instrumente precum: (testimoniale, spot video, ghid de acțiune/sfaturi utile pentru dezvoltarea competențelor). Campania va fi ajustată necesităților de comunicare ale tinerilor și ale angajatorilor. Pentru a transmite mesajul vor fi folosite diverse mijloace media: pagina web www.munadecenta.md, pliante și afișe distribuite în locuri publice, articole în presa scrisă.   

Până la finele anului 2016, echipa mobilă de tineri voluntari și-a propus să sensibilizeze circa 15000 tineri și angajatori prin intermediul materialelor informative, a teatrului educațional, dar și a diverse prezentări publice.

Proiectul „Abilitarea socio-economică a tinerilor” este implementat de Asociația Obștească pentru Copii și Tineret „FĂCLIA” în parteneriat cu Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova, cu susținerea financiară a Ministerului Tineretului și Sportului al Republicii Moldova în cadrul Programului de Granturi 2015 și a Fundației CNV Internationaal Olanda (din fondurile CNV Vakmensen).

Share: