Programul operațional comun România – Ucraina – Republica Moldova, 2007-2013

17 octombrie 2015

Proiectul a apărut pe fundalul nivelului redus de cooperărare socio-economică dintre ONG-uri, autoritățile publice locale și a firmelor din România și Republica Moldova. Datorită slabei informări și relaționări s-a impus crearea unei rețele de suport transfrontalier prin care să se facă transfer de experiență de la mentori către cei ce doresc sa dezvolte proiecte cu impact socio-economic.

Obiectivul principal al proiectului a constat în dezvoltarea colaborarii dintre sectoarele guvernamental, neguvernamental și privat din zona de graniță Republica Moldova - România, printr-un program de mentorat transfrontalier.

Grupul-țintă

  • 200 membri ai comunităților de graniță, dintre care jumătate, inclusiv 50 mentorați— 25 din România și 25 din Republica Moldova — au fost informați cu privire la colaborarea transfrontalieră;
  • 30 mentori, dintre care 10 reprezentanți ai ONG-urilor,10 reprezentanți ai mediului de afaceri și 10 reprezentanți ai administrației locale din mediul urban și rural, și-au extins cunoștinețe cu privire la mentorat;
  • 1000 de membri ai comunităților au fost informați cu privire la avantajele cooperării pentru dezvoltarea socio-economică a zonei, prin 2 campanii de promovare;
  • noi forme de colaborare și o pagină web pentru transferul de cunoștințe, proceduri și experiențe de succes în 3 sectoare de interes — social, cultural și economic — au fost dezvoltate;
  • o rețea transfrontalieră de mentori pentru cooperarea dintre cele 3 sectoare (guvernamental, neguvernamental și privat) a fost creată;
  • 2 campanii de informare pentru prevenirea şi combaterea prejudecăților, rasismului şi a tuturor atitudinilor ce conduc la excludere au fost organizate;
  • 6 acorduri bilaterale au fost încheiate pentru încurajarea responsabilităţii individuale și colective pe termen lung;
  • 10 întâlniri de mentorare pentru crearea de activități comune pentru membrii comunității, în special tineri, au fost desfășurate;
  • 500 ghiduri de bune practici în domeniu și materiale au fost distribuite.

Proiectul "Program de Mentorat Transfrontalier" a fost implementat de Asociația "Făclia“ din Republica Moldova, în parteneriat cu Institutul de Dezvoltare Comunitară din România, Primăria orașului Ungheni și Casa Antreprenoriatului din Ungheni.

Share: