Informații utile femei strămutate

Informații utile femei strămutate

Angajarea în câmpul muncii a persoanelor refugiate din Ucraina În conformitate cu Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale (CSE) nr. 4 din 1 martie 2022, pct. 7, pe perioada stării de urgență cetățenii ucraineni au dreptul de a munci pe teritoriul Republicii Moldova, fără obținerea dreptului de ședere provizorie în scop de muncă. 

Angajarea cetățenilor ucraineni se va face în baza contractului individual de muncă pe durată determinată pentru perioada stării de urgență, cu notificarea obligatorie, în termen de 5 zile de la data încheierii contractului, a Agenției Naționale de Ocupare a Forței Muncă de către angajatorul solicitant, despre faptul angajării cetățeanului ucrainean, cu prezentarea în format electronic la adresa angajare_ua@anofm.md sau pe hârtie, a următoarelor documente: – copia actului de identitate a cetățeanului ucrainean; – copia contractului de muncă, întocmit conform legislației aplicabile pentru cetățenii Republicii Moldova; – informația privind codul numeric personal (IDNP) atribuit cetățeanului ucrainean la intrarea pe teritoriul Republicii Moldova și/sau la solicitare de către centrele multifuncționale ale Agenției Servicii Publice. 

Pentru a identifica locuri vacante de muncă, cetățenii ucraineni pot accesa adresa web https://dopomoga.gov.md/, secțiunea „Работа” („Muncă”), unde există link-uri către platforme, grupuri pe rețele de socializare, unde sunt publicate anunțuri privind locuri de muncă, dar și anunțuri despre cursuri de formare profesională. 

De asemenea, cetățenii ucraineni se pot adresa la subdiviziunile teritoriale ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), pentru a beneficia gratuit de servicii de susținere la angajarea în câmpul muncii, cursuri de formare profesională. Adresele și datele de contact ale subdiviziunilor teritoriale ale ANOFM pot fi găsite la adresa web:   

https://www.anofm.md/ro/subdiviziuni.

De asemenea, informații pot fi obținute și telefonând la Centrul de apel al ANOFM, la numărul 080001000, de luni până vineri, între orele 8:00 – 16:30. Conform datelor din 29.08.2022, 150 de angajatori și-au arătat disponibilitatea de a încadra în muncă cetățeni ucraineni, declarând circa 2200 de locuri vacante disponibile pentru aceste persoane. 

Pe lângă faptul că le oferă posibilitatea de a avea o sursă de venit, angajarea oficială în câmpul muncii oferă mai multă siguranță cetățenilor ucraineni refugiați în Republica Moldova. În lipsa unui contract individual de muncă, există riscul nerespectării unor drepturi ale salariatului, precum dreptul de a-și desfășura activitatea în condiții echitabile de muncă, inclusiv condiții de muncă care corespund cerințelor securității și sănătății în muncă, dreptul la odihnă, privind reglementarea timpului de muncă, a pauzelor de odihnă zilnice, a zilelor de repaus etc. 

***********************

Refugiații ucraineni care solicită protecție temporară în Moldova vor avea acces gratuit la serviciile medicale prespitalicești și spitalicești. 

Acoperirea financiară este prevăzută într-un nou acord de parteneriat semnat astăzi de Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) și misiunea Organizației Internaționale pentru Migrație (OIM) în Moldova, transmite IPN. 

Serviciile vor fi acordate beneficiarilor de protecție temporară strămutați din Ucraina, femeilor cu vârsta de peste 55 de ani și bărbaților. Finanțarea cheltuielilor de către OIM prin intermediul Companiei Naționale de Asigurări în Medicină are loc în cadrul a patru proiecte destinate acordării ajutorului necesar refugiaților din Ucraina. 

Un acord semnat anterior între cele două instituții prevede oferirea gratuită a serviciilor de dializă în condiții de ambulatoriu și staționar acestei categorii de cetățeni. Bugetul total estimat pentru oferirea pe parcursul anului curent a serviciilor medicale de urgență și de dializă refugiaților din Ucraina este de 500 de mii de dolari. 

Share: