Inno School

InnoSchool

Consolidarea inovației sociale și a competențelor antreprenoriale ale elevilor prin inițierea unui nou sistem de învățare

 

Provocări abordate

Nivelul de dezvoltare a activităților de anteprenoriat din majoritatea regiunilor danubiene este relativ scăzut în comparație cu media Uniunii Europene. Acest lucru se datorează unor cauze diverse. Cele mai relevante probleme sunt spiritul anteprenorial scăzut în rândul societății, neîncrederea în succesul antreprenoriatului și o cultură antreprenorială subdezvoltată. În plus, majoritatea activităților de antreprenoriat sunt concentrate în câteva industrii.

În același timp, societățile din regiunile respective se lovesc din ce în ce mai des de problematica noilor nevoi sociale rezultate din schimbările rapide de mediu, respectiv de schimbările din domeniul tehnologiei. Astfel, a apărut o provocare importantă pentru administrația publică regională: căutarea unor soluții sustenabile pentru abordarea acestor nevoi. Inovarea socială și antreprenoriatul sunt considerate elemente importante pentru rezolvarea acestor nevoi, chiar dacă, momentan, nivelul maturității lor este unul modest. Astfel, sunt necesare modificări sistematice pentru a încuraja implicarea în inovarea socială și anteprenoriat.

InnoSchool abordează tocmai nevoia de schimbare a sistemului, pentru a sprijini o cultură antreprenorială slab dezvoltată, dar și pentru a crește implicarea în inovarea socială, începând din perioada adolescenței. Vârsta de 16-17 ani, când adolescenții sunt elevi de liceu, este o perioadă crucială pentru a motiva și stimula interesul lor, acest fapt având un impact major în viitoarele lor decizii legate de alegerea unui loc de muncă și a unei cariere. Este necesară așadar o nouă abordare care vine în sprijinul educației liceale, atât pentru viitorii angajați, cât și pentru viitorii antreprenori.

Obiectivele proiectului InnoSchool

Obiectivul general al InnoSchool este de consolida inovarea socială și spiritul antreprenorial al elevilor de liceu prin dezvoltarea, testarea și introducerea unui sistem inovativ de învățare intitulat simbolic ,,InnoSchool”. Astfel, InnoSchool îmbină elemente noi și atractive adresate adolescenților cu scopul de a spori interesul acestora pentru învățare, dar și de a optimiza întregul sistem educațional.

Primul obiectiv specific al InnoSchool este de a crește atractivitatea învățării la elevii de liceu, printr-o serie de modificări aduse curriculumului, în scopul dezvoltării inovării sociale și a spiritului de antreprenoriat al acestora. Al doilea obiectiv specific este de a îmbunătăți cunoștințele părților interesate din educație, din mediul economic și social, dar și ale factorilor de decizie privind utilizarea acestui sistem de învățare inovativ. Al treilea obiectiv urmărește chiar consolidarea bazelor educației prin implementarea ,,InnoSchool” în curriculumul liceal.

Abordarea inovativă a InnoSchool

Proiectul InnoSchool introduce 4 elemente inovative de bază:

(1) jocul digital, axat pe simularea în mediul online a inovației sociale și a antreprenoriatului, combinat cu prelegeri, îndrumări și sesiuni de reflecție susținute de profesori pentru a maximiza impactul educațional, prin intermediul unui proces experiențial de învățare;

(2) schimbul de idei online (social media) și competiția interșcolară pentru creșterea atractivității sistemului de învățare;

(3) dezvoltarea sistemului educațional InnoSchool în mod participativ, prin implicarea organelor de decizie, a liceelor, a organizațiilor din sfera afacerilor și a serviciilor sociale;

(4) dezvoltarea unor Planuri de acțiune pentru a include sistemul de învățare InnoSchool în curriculum, asigurându-se astfel sustenabilitatea sa și impactul semnificativ în societate.

Inițiativa noastră către o nouă pedagogie

Inițiativa noastră se referă la dezvoltarea unui sistem educațional inovativ, mai precis o nouă pedagogie grație unui design și proces participativ de elaborare a sa. De asemenea, ea este și rezultatul unei intense interacțiuni, a unui proces de învățare, de cooperare și de performanță între partenerii  proiectului. În același timp, reunește – prin workshop-uri, grupuri consultative și focus grupuri – profesori și alte persoane implicate în activitatea școlii, reprezentanți ai mediului de afaceri, ai serviciilor sociale, organizații non-guvernamentale și organisme decizionale. Toți aceștia se vor implica în susținerea sistemului de învățare InnoSchool pentru a dezvolta competențele antreprenoriale ale tinerilor.

Cum să te implici în proiectul InnoSchool

Indiferent dacă faci parte dintr-un liceu (director, profesor sau chiar elev), dacă ești organism decizional, responsabil de politici educaționale pentru curriculum, dacă reprezinți mediul de afaceri, o organizație sau asociație care lucrează pentru persoanele cu nevoi sociale, dacă ești reprezentant mass-media, te poți implica în proiectul InnoSchool prin următoarele:

 • poți deveni membru al grupului consultativ teritorial (vei putea oferi aprecieri despre planurile, activitățile și rezultatele InnoSchool);
 • participă la evenimentele publice organizate periodic;
 • urmărește activitățile noastre internaționale și teritoriale prin mesajele și anunțurile de pe rețelele de socializare;
 • vizitează pagina noastră de web: http://www.interreg-danube.eu/innoschool sau trimite-ne un email pe adresa de contact de pe ultima pagină.

Rezultatele cheie ale InnoSchool

Dezvoltarea InnoSchool

 • Jocul digital în educație
 • Sesiuni de îndrumare realizate cu profesori
 • Interacțiune prin rețelele de socializare
 • Competiție interșcolară

Teste pilot în 9 țări

 • Apeluri de participare către școli
 • Workshop-uri de instruire a profesorilor
 • Proiect pilot timp de 4 luni la nivelul școlilor selectate
 • Raport final de evaluare a impactului educațional

Includerea în curriculum

 • Workshop-uri de dezvoltare instituțională
 • Discuții și forumuri cu factori de decizie
 • Planuri de acțiune pentru a include sistemul InnoSchool în curriculum
 • Ghid de politici pentru transferabilitatea rezultatelor în alte țări

Partenerii proiectului

 • DEX Innovation Centre
 • Business Incubator – Gotse Delchev, Entrepreneurship Promotion Centre
 • The European Center for Socio Professional Integration ACTA
 • Central Transdanubian Regional Innovation Agency Nonprofit Ltd.
 • Vienna Board of Education, European Office
 • Technical University of Kosice
 • Regional Department of Education - Blagoevgrad
 • Centre for Resources and Educational Assistance of Bihor County
 • Agency for Economic Development of City of Prijedor “PREDA-PD”
 • Regional Agency for Development and European Integration Belgrade
 • FACLIA - Association for Children and Youth

Partenerii strategici asociați

 • Regional Authority of Liberec Region
 • Vocational Training Center, Székesfehérvár
 • Ministry of Education and Culture of Republic of Srpska
 • Ministry of Education, Science and Technological Development
 • Košice Self-Governing Region
 • Ungheni Education Directorate